Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

Poniedziałek 24.09.2018

zaawansowane

Archiwum - Zamówienia publiczne

ROK 2016

Zapytanie ofertowe dot. "Operator wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli", załączniki


Zapytanie ofertowe dot. "Złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby urzędu", załącznik

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Kucharz małej gastronomii", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. E + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Kwerendy i techniki programistyczne w SQL + Subiekt GT", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Konserwator instalacji elektrycznych i ciepłowniczych z uprawnieniami E1 i E2", załączniki

Ogłoszenie o wyborze


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Spawacz metodą MAG", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator podestów ruchomych przejezdnych z uprawnieniami elektroenergetycznymi E1", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator koparko-ładowarki i koparki kl. III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załącznik

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E", załącznik

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Kurs kroju i szycia", załącznik

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej", załącznik

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator suwnic sterowanych z kabiny", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator traka i pilarki spalinowej", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator żurawi wieżowych IŻ", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator podestów ruchomych przejezdnych", załączniki


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Okresowe w zakresie przewozu rzeczy", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator koparko – ładowarki kl. III", załączniki


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator wózków jezdniowych + bezpieczna wymina buti", załączniki


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Specjalista ds. kadr i płac", załączniki


Ogłoszenie sprzedaży samochodu osobowego, zdjęcia

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. CE + szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. „Prawo jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E”, załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Podstawy księgowości komputerowej", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych E1", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n."Operator koparko – ładowarki kl. III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E"załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Okresowe w zakresie przewozu osób”, załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Spawacz metodą MAG i TIG", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Spawacz metodą TIG", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Okresowe w zakresie przewozu rzeczy", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator koparko-ładowarki kl. II", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl.III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator koparko-ładowarki kl. III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n."Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw do 100 t/h kl. III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Operator koparki jednonaczyniowej kl.III", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n "Spawacz metodą MAG", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n "Operator żurawi przenośnych HDS", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kar. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia p.n. "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E", załączniki

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie cenowe na: świadczenie usług medycznych na potrzeby PUP w Ełku

Ogłoszenie o wyborze oferty


ROK 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r.

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: "Dostawę czytników dowodów osobistych wraz z wdrożeniem usługi autoryzacji osób bezrobotnych w oprogramowaniu SYRIUSZ STD" na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: "Wypłatę świadczeń pieniężnych ze środków publicznych klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku"

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: "Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe".

Zamawiający informuje, że modyfikuje formularz cenowy jak niżej:
Punkt VI Formularza cenowego było „Przesyłki zagraniczne rejestrowane ekonomiczne” ma być „Przesyłki zagraniczne rejestrowane priorytetowe”.

Ogłoszenie o wyborze oferty


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2014r.

Ogłoszenie o wyborze oferty


Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia wdrożenia platformy komunikacyjnej do wymiany danych w postaci elektronicznej pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy


Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia wdrożenia platformy komunikacyjnej do wymiany danych W postaci elektronicznej pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, Wytyczne_MPiPS, Formularz


Zapytanie ofertowe dot. dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Wynik postępowania

ROK 2014

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n.: Specjalista ds. kadr i płac, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n.: Operator koparko - ładowarki kl.III, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Podstawy obsługi komputera, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Tworzenie stron internetowych wraz z projektowaniem graficznym, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu instruktor nauki jazdy, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Spawanie w osłonach gazowych metodą MAG, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami na montaż rusztowań budowlanych, SIWZ, Załączniki do SIWZ


ROK 2013

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa oprogramowania komputerowego", SIWZ+Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n. Sprzedawca - Fakturzysta + minimum sanitarne, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n. Sprzedawca - Fakturzysta + minimum sanitarne, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, których uczestnikami będą osoby w trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego, SIWZ, zapytanie do SIWZ, odpowiedź na zapytanie do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu Operator koparko - ładowarki kl. III, SI WZ, załączniki  do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,  SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Prawo jazdy kat.CE + kwalifikacja wstępna przyspieszona, S IWZ, załąc zniki do SIWZ, odwołanie, unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu Kierowca wózków jezdniowych, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenia szkolenia, p.n.: Barman - kelner z językiem niemieckim, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia Prawo jazdy kat.C + kwalifikacja wstęna przyspieszona dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługa szkolenia p.n.: Operator betoniarki i montażysta rusztowań budowlanych, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację  trzech szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, SIWZ, załączniki do SIWZ, zapytanie do SIWZ, odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkolenia p.n.: ABC własnego biznesu, SI WZ , Załaczniki do  SIWZ, zapytanie do SIWZ, odpowiedź na zapytanie na SIWZ, zmiana SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację  trzech szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w ramach projektu: Twoja szansa - Twój sukces szkolenia, SI WZ, załączn iki do SIWZ, zapytanie do SIWZ, odpowiedź na zapytanie do SIWZ, zmiana S IWZ, zapytanie2 do SIWZ, odpowiedź na zapytanie2 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę zorganizowania i przeprowadzenia trzech szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Przewóz materiałów niebepiecznych + cysterny, SIWZ, załączniki do SIWZ

Przetarg nieograniczony na usługę  szkolenia p.n.: Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, SIWZ, Załącznik do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Pracownik ochrony osób i mienia I stopnia, SIWZ, załączniki do SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Prawo jazdy kat.D+kwalifikacja wstępna, SIWZ, załączniki do SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Prawo jazdy kat.C, SIWZ, załączniki do SIWZ


ROK 2012

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 g oraz powyżej 50 g na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, SIWZ, Załączniki Nr 1,3,4,5,6,7 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ,  Odpowiedź zamawiającego na pytanie do SIWZ, zamieniony Załącznik nr 7 do SIWZ 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,  których uczestnikami będą osoby w trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie 4 szkoleń dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Spawanie w osłonach gazowych metodą MAG, SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Masażysta kosmetyczny ze stylizacją paznokci i prawem jazdy kat. B, SIWZ, załączniki do SIWZ

Przetarg nieograniczony na oraganizację usługi szkolenia p.n. Opiekunka osób dorosłych z językiem angielskim dla początkujących, SIWZ, Załączniki do SIWZ.

Przetarg nieograniczony na oraganizację usługi szkolenia p.n Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Podstawy księgowości komputerowej, SIWZ, Załącznik.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Kucharz pizzerii", SIWZ, załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia:"Hotelarz - Recepcjonista z językiem niemieckim", SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia:"Prawo jazdy kat. C", SIWZ, Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Kierowca wózków jezdniowych + bezpieczna wymiana butli", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Szkolenie pracowników PSZ w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E", SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Sprzedawca - Fakturzysta + minimum sanitarne", SIWZ, Załączniki


ROK 2011

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, których uczestnikami będą osoby w trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na: Prace remontowo-budowlane PUP w Ełku, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na: Prace remontowo-budowlane PUP w Ełku, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na: Szkolenie pod nazwą: Instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w świetle nowych uregulowań prawnych, SIWZ, Załaczniki

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Organizacje i przeprowadzenie czterech szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku", SIWZ, Zmiana ogłoszenia, Zmiana SIWZ, Załączniki, Wzór umowy,

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Powiatowy Urzędzie Pracy w Ełku Etap II, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na: Szkolenie pracowników kluczowych, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu na: Szkolenie pracowników kluczowych, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Powiatowy Urzędzie Pracy w Ełku Etap II, SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Prawo jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, SIWZ, Zmiana ogłoszenia, Zmiana SIWZ


ROK 2010

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Zabudowa hali obsługi klienta oraz dostawa i montaż mebli w kolorystyce uzgodnionej przed dostawą",SIWZ, Odpowiedź zamawiającego na pytanie do SIWZ, załącznik do odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Profesjonalna opiekunka dziecięca", SIWZ, zapytanie do SIWZ, odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat. E", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Grafik komputerowy z elementami reklamy i prawem jazdy kat.B", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat.E", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Specjalista ds. kadr i płac", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Przewóz materiałów niebezpiecznych + cysterny", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Powiatowy Urzędzie Pracy w Ełku Etap I", SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nadbudowę parkingu wraz z odwodnieniem przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Powiatowy Urzędzie Pracy w Ełku Etap I", SIWZ, Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Spawanie w osłonach gazowych, SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: Asystentka-sekretarka z językiem angielskim dla początkujących, SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków publicznych klientom PUP w Ełku w latach 2010-2014 - 4 części: Ogłoszenie, SIWZ, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA,

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat. C", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia:  "Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Sprzedawca fakturzysta + minimum sanitarne", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Kierowca wózków jezdniowych w tym teleskopowych + wymiana butli", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Operator maszyn", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat. E + kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Dekarz z uprawnieniami do usuwania eternitu", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Szycie i modelowanie firan", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Kurs dokształcający dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Specjalista ds. kadr i płac", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Barman - kelner z językiem niemieckim", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usługi: "Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób w trakcie odbywania przygotowania zawodowego", SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Agent ochrony osób i mienia z licencją", SWIZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Prawo jazdy kat. D", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Operator żurawi przenośnych HDS", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Operator sprzętu ciężkiego klasy III", SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkolenia: "Organizator imprez okolicznościowych z prawem jazdy kat. B", SIWZ

Wytworzył:
Wojciech Gutowski
Udostępnił:
Jacek Kolenda
(2010-03-22 13:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kolenda
(2017-02-08 16:09:40)
 
 
ilość odwiedzin: 482654

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X